Haetaan tohtorikoulutettavaa: biolääketieteellinen data-analyysi ja mikrobiekologia

Haemme tohtorikoulutettavaa biolääketieteellisen data-analyysin alalle Turun yliopistoon. Suositeltu aloituspäivä on 1.2.2018.

Hankkeessa tutkitaan ihmiskehon mikrobiekosysteemien vaihtelua ja terveysvaikutuksia suurissa väestökohorteissa. Tutkimuksessa painottuvat laskennallisen tieteen ja bioinformatiikan menetelmien kehittäminen ja soveltaminen ajankohtaisessa mikrobiologian tutkimuksessa yhteistyössä johtavien koti- ja ulkomaisten yhteistyökumppanien kanssa. Tutkimus edistää sekä alan perustutkimusta että sovelluksia, ja väitöstyö tarjoaa mahdollisuuden myös kattavien valmiuksien omaksumiseen modernin data-analyysin alalla. Väitöskirja tehdään Turun yliopistossa; ohjaajina toimivat Dos. Teemu Niiranen (Lääketieteellinen tiedekunta) ja Dos. Leo Lahti (Matematiikan ja tilastotieteen laitos).

Odotamme tohtorikoulutettavalta itsenäisyyttä, yhteistyökykyä, analyyttisiä valmiuksia, erinomaista opintomenestystä ja kykyä työskennellä monitieteisessä ympäristössä. Toivomme vankkaa taustaa matemaattisilta aloilta (matematiikka/ fysiikka/ tilastotiede/ ekologia/ informatiikka/ tietojenkäsittelytiede tai vastaava). Kokemus tilastollisesta ohjelmoinnista (R/Python/Matlab) ja bioinformatiikasta katsotaan eduksi. Sujuva suomen- ja englanninkielen taito ovat välttämättömiä. Paikkaa voi hakea maisterintutkinnon suorittanut tai pian valmistumassa oleva opiskelija. Hankkeen aloittamista gradulla voidaan harkita. Jatko-opiskelijaksi hakevan tulee täyttää hakukriteerit.

Palkka mahdollistaa täysipäiväisen jatko-opiskelun perustuen yliopiston yleiseen palkkausjärjestelmään (tasot 1-4). Peruspalkka on 1808,42-2475,31 e/kk. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuva palkanosa, enintään 46.3 % peruspalkasta. Koeaika on 4 kuukautta.

Haku on avoinna toistaiseksi ja voidaan täyttää sopivan hakijan löydyttyä. Toivomme hakemuksia englannin kielellä. Hakemuksen tulee sisältää motivaatiokirje (1 sivu), CV (1-4 sivua), kopiot tutkintotodistuksista (kurssit ja arvosanat) sekä 1-2 suosittelijan yhteystiedot (nimi, työpaikka, sähköposti).

Hakemus & lisätiedot: Teemu Niiranen tejuni@utu.fi / Leo Lahti leo.lahti@utu.fi